slider_home-001
slider_home-002
slider_home-003
slider_home-004
slider_home-005
slider_home-006
slider_home-007

ESTRATEXIA DO TURISMO DE GALICIA
2017-2020

Coliderada pola Axencia de Turismo de Galicia e o Clúster de Turismo de Galicia, e coa aportación das tres universidades presentes no noso territorio e de axentes de distintos ámbitos da cadea de valor do sector turístico galego, a nova Estratexia do Turismo de Galicia pretende plasmar o marco de traballo en materia turística para o periodo 2017-2020 nun documento solvente e rigoroso, incentivando a presenza e participación de tódolos actores implicados.

A Estratexia do Turismo de Galicia nace da necesidade de mellora da competitividade do noso turismo, o cal pretende posicionarse como sector clave da economía galega, sendo precisa a colaboración dos eidos público e privado para o seu impulso, coordinación, xestión, promoción, ordenación, innovación e internacionalización.

Grafico-1-01
fases

ITINERARIO DA ESTRATEXIA

Grafico-2-01
logos-01